Analys - Måldefinition - Strategi - Implementering - Uppföljning

orange_linje

 

Metod

Vi gör en analys av nuläget och tittar även på om det stämmer med varumärke och värdegrund. Tillsammans definierar vi det önskade läget; målet för verksamheten eller aktiviteten - och sedan arbetar vi fram en strategi och en plan för implementering för att kunna nå dit. Om det behövs tittar vi även på vilka hinder som finns och vilka resurser som behövs.

Kommer vi fram till att kompletterande kompetenser behövs så finns ett nätverk att tillgå med experter på varumärke, organisation, ledarskap, affärsstrategi, processtyrning, mätningar etc, samtliga med gedigen erfarenhet från köparsidan.

 

 

 

 

metodkarta_i_ruta

   

 

orange_linje